Strona główna

W związku z rosnącą liczbą włamań i dewastacji nasza firma proponuje zabezpieczenie istniejącego mienia poprzez instalacje lokalnego systemu alarmowego.

Proponowane urządzenia firmy Paradox – Kanada posiadają aktualne atesty i homologacje. W celu przybliżenia Państwu możliwości technicznych naszych centrali, przytoczymy cechy które wyróżniają je z pośród innych urządzeń oferowanych na rynku:

  • podział na dwa lub cztery podsystemy
  • każda programowana linia centrali może być jedną z dwudziestu typów linii
  • bazy linie wezwania pomocy (napad, pomoc medyczna, pożar)
  • centrala obsługiwana jest za pomocą manipulatorów szyfrowych
  • polecenia wydawane centrali są potwierdzane sygnałami alustycznymi i optycznymi
  • centrala wyposażona jest w pamięć typu EEPROM, dzięki temu nie traci swojej zawartości nawet przy całkowitym odłączeniu zasilania
  • centrala wyposażona jest w filtry chroniące przed wpływem zakłóceń elektrostatycznych
  • pomimo wielu możliwości centrali jej obsługa nie jest skomplikowana